BoGro-konference

BoGro var navnet på et Haver til Maver-projekt, der på tre år skulle afprøve etablering og drift af nyttehaver som middel til at skabe bedre intregration i tre udvagte boligsociale områder i Helsingør: Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed. Konvers stod sammen med Marie Jeng for at udvikle og afvikle den afsluttende konference, som fandt sted 31. januar på Vapnagaard. En mørk, kold og ubarmhjertig præmis for et arrangement, der skulle vække glæde, varme og håb for en fremtid, hvor mennesker kommer hinanden mere ved.

Rammen for arrangementet blev en flot tipi sat op inde mellem de store boligblokke ved en af de fine grøntsagshaver, som i projektet var blevet anlagt af lokale beboere. I den kolde, våde morgen blev konferencedeltagerne taget imod helt nede ved parkeringspladserne af morgenfriske unge mennesker, varm ild og lun, krydret  æbledrik. Inde i tipien ventede super lækkert morgenbrød og morgenjazz. 

BoGro var kun den ene halvdel af arrangementet. Samtidig skulle det nemlig markeres, at de "boligsociale helhedsplaner", som BoGro var en del af, skulle rundes af. Programmet skulle derfor ramme fra havefolk til socialarbejdere. Lokale ildsjæle, fædregrupper, lærere, pædagoger, politikere, studerende, byplanlæggere, arkitekter - de var der allesammen.

Program for dagen

08.30-09.00 Check-in

09.00-09.30 Velkomst og introduktion til dagen (ved borgmester Benedikte Kiær og direktør for Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen samt dagens værter Dorthe Qwist Greve fra De boligsociale Helhedsplaner og Eline Lange Hansen fra Haver til Maver)

09.30-10:15 Kickoff: Et godt sted at leve

10.25-12.10 Workshops:

Workshop 1: Familiecamp som værktøj (i Kulturhus Syd)
Workshop 2: Skole-hjem-samarbejde (i Kulturhus Syd)
Workshop 3: Havedesign (Kulturhus Syd, 1. sal)
Workshop 4: BoGro i praksis (i tipien)

12.20-13.00 Frokost fra vinterhaven (i tipien)

13:00-13.45 Inspirationsoplæg: Udvikling indefra  (ved Mette Wybrandt, Amondo)

13.45-14.00 Afrunding (og en lille overraskelse)

Konferencen blev besøgt af forskellige medier - blandt andet Altinget: https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/byhaver-bygger-bro-i-belastede-boligomraader-saadan-gaar-i-til-opgaven