Fødevaredagen

Grafisk identitet til Fødevaredagen 2014, som blev brugt til invitationer, mails, surveys og til materiale på selve dagen

Baggrund:

I en årrække har Landbrug & Fødevarer afholdt forskellige arrangementer for landets fødevareindkøbere. I 2014 ønskede man at samle indsatserne i en stor branchedag i Aarhus for at få større gennemslagskraft og synlighed.

Mål:

Introduktion, branding og iscenesættelse af Landbrug & Fødevarers nye, årlige konference og festdag for branchen, "Fødevaredagen". Arrangementet var målrettet de vigtige indkøbere i især supermarkedskæder og kantiner, og formålet med kommunikationen var:  

  • At få de rigtige 300 mennesker til at tilmelde sig til Fødevaredagen
  • At brande Fødevaredagen som årets vigtigste dag for landets indkøbere
  • At få indstillet en række gode kandidater til Kantineprisen og Slaterprisen
  • At iscenesætte Landbrug & Fødevarer som det sted i branchen, hvor ny viden og ideer udveksles og formidles

Indhold/beskrivelse:

Indsatsen forløb over flere etaper, hvor første var at få målgruppen til at indstille kandidater til de to priser. Herefter gennem 4 direct mails at engagere målgruppen, ved at spørge ind til ekspertpanelets holdninger til de 4 valgte temaer: Dyrevelfærd, trends, fødevaresikkerhed og måltidet. Ved hjælp af dialogskabende og interessevækkende debatfilm blev målgruppen inviteret til at deltage i 4 e-surveys om temaerne. Svarene blev brugt i Landbrug & Fødevarers arbejde med at skabe et målrettet og spændende program på dagen samt til PR-formål. Konvers tilrettelagde kampagnen, skabte en visuel identitet og univers for dagen og copywritede mails, invitationer og e-surveys.

Kunde/partnere:

Landbrug & Fødevarer.

Resultater:

På vej...

Flyer om Kantineprisen 2014, hvor Fødevaredagen nævnes første gang (forside og bagside)

Flyer om Slagterprisen 2014, hvor Fødevaredagen nævnes første gang (forside og bagside)