Fra haw til maw

Baggrund:
Turister og turistbureauer efterlyser flere gode madoplevelser i Danmark. Ligegyldigt hvor man befinder sig her i landet, er der ikke mere end 50 km til kysten, som er spækket med fremragende, maritime råvarer. Alligevel rejser turister ofte hjem med en kedelig oplevelse af dansk madkultur.

Mål:
For Midtjysk Turisme og Dansk Kystturisme søsatte Konvers projekt ”Fra haw til maw”, som skulle undersøge og teste uudnyttet potentiale i koblingen af smagsoplevelser og turisme. Projektet skulle i første omgang danne vidensgrundlag og skabe inspiration til videre udviklingsarbejde mhp. erhvervsmæssig vækst i turismesektoren via oplevelsesøkonomiske gastrokoncepter.

Indhold/beskrivelse:
Konvers udviklede tre pop-up restauranter på turistdestinationer i Region Midt; Ree Park, Lemvig havn og Hvide Sande som udgangspunkt for indsamling af erfaringer og ”best practises”. Konceptet indebar mobile restauranter med involverende aktiviteter som en del af madoplevelsen bag den samlede fortælling om områdets kvaliteter. Grundstenen var lokal forankring: Helt konkret i form af spot på råvarens terroir, men også med fokus på bæredygtig økonomi via nytænkning af lokale virksomheders  relationer under projektet.

Kunde/partnere:
Food (Food Organisation of Denmark), Midtjysk Turisme og Dansk Kystturisme (Oplevelsesbaseret Kystturisme).

Mål/resultater:
Resultaterne er samlet i en turistrapport, som andre aktører kan bruge fremadrettet for at skabe mere vækst på turistdestinationer eller ligefrem skabe en ny ”reason to go”. Undersøgelsen slog fast, at det klart er økonomisk bæredygtigt at satse på fortællingen om lokale, maritime kvalitetsråvarer i oplevelsesturismen.