How Not To Drown Fish

I forbindelse med European Seafood Exposition 2011 i Bruxelles blev Konvers hyret af Food Organisation of Denmark (FOOD) til at få FOOD på landkortet i den danske fiskebranche.

Første fase i projektet var en behovsafdækning hos konkrete virksomheder i fiskebranchen. Konvers stod for at stable et mødeprogram på benene, hvor FOOD blev præsenteret for nøgleaktørerne i branchen. Konvers varetog selv en del af disse møder som FOOD's repræsentant, og deltog i andre sammenhænge sammen med FOOD.

Som afslutning på møderækken udarbejdede Konvers et dokument med anbefalinger i forhold til konkrete indsatser, der kunne flytte FOOD helt ind på branchens radar. Dokumentet udmøntede sig i to netværksaftener i Bruxelles i forbindelse med European Seafood Exposition 2011, hvor vigtige dele af branchen var til stede.

Arrangementerne i Bruxelles havde Mads Refslund ved roret i showkøkkenet hos restaurant Mmhhh!. Over 100 top-relevante emner fra branchen deltog på de to aftener, hvor nordiske maritime råvarer blev iscenesat til perfektion af mesteren selv.