Københavns Østersbanke

Maritime nyttehaver

I forbindelse med Oyster Trophy Week 2012 tog Konvers første spadestik til anlæggelse af en maritim nyttehave i Københavns havn. Projektet er inspireret af et lignende projekt i New York, hvor den dybt forurenede Gowanus Canal står for skud. Der ligger en fantastisk inspirerende Talk på TED, hvor arkitekten Kate Orff redegør for projektet i New York, der kombinerer gastronomi, bæredygtighed og urbane landskaber på fineste vis.

Se Kate Orff's TED-Talk her

Andre gode artikler om østers-aktiviteterne i Net York:

http://grist.org/food/bringing-the-oysters-back-to-new-york-harbor/

http://www.nytimes.com/2010/06/30/dining/30harbor.html?pagewanted=all

De første østers søsat

Østersbanken blev indviet 15. oktober 2011 sammen med Boris Buono fra Krogs Fiskerestaurant og Danmarks Fiskehandlere - det så sådan ud (se flere billeder på Flickr):

Visionen for den københavnske østersbanke er, at københavnerne en dag får mulighed for at høste deres egne østers direkte i havnen til gastronomisk glæde for alle. Dertil kommer, at projektet åbner nye muligheder for udnyttelse og levendegørelse af havneområdet. Og endelig har østers den fantastiske egenskab, at de filtrerer og renser op til 15 liter vand i timen. Det betyder, at en østersbanke også vil være en bonus for vandkvaliteten i havnen.

Med borgmesteren på østerstur

Lige nu ligger der en test-banke i havnen, hvor vi har udlagt østers fra Limfjorden (Ostrea Edulis). Formålet er at finde ud af hvordan de klarer sig i det aquatiske miljø i havnen, hvor saltindhold og andre vilkår er forskellige fra østersenes oprindelige habitat i Limfjorden. Samtidig arbejder vi på at udvikle en projektansøgning, der skal gøre det muligt at videreudvikle projektet over de næste år, så vi forhåbentlig kan få en østersbanke etableret inden alt for længe.

Vi havde i efteråret 2011 Miljø- og teknikborgmester Ayfer Baykal fra SF med ude og sejle en tur i havnen, hvor hun fik lejlighed til at inspicere test-østersbanken. Se alle billederne på Flickr.

Vi arbejder sammen med en række partnere på projektet:

- Arkitektfirmaet EFFEKT

- Biolog Jakob Knudsen

- Københavns Kommune

- Dansk Skaldyrscenter

Vi præsenterede konceptet på et visionsseminar om urban farming 30. marts 2012. Læs mere her...