Kloge Fødevareindkøb

For Madkulturen udviklede Konvers sammen med Marie Jeng et kommunikationskoncept, der skulle skabe tilslutning til de nye SKI-aftaler for fødevarer, som for første gang åbnede op for, at kommunale og regionale køkkener kunne købe ind fra lokale fødevareproducenter. Kommunikationen baserede sig på en blanding af e-mail og direkte breve til politiske beslutningstagere og indirekte kommunikation til indkøbsafdelingerne, hvor tilslutningsaftalerne skulle forfattes. Sideløbende med den direkte kommunikation til målgruppen blev gennemført en presseindsats i udvalgte medier.