KU.BE

Til det nye, ambitiøse kulturhus KU.BE på Frederiksberg gennemførte Konvers en proces omkring udvikling af en vision og et koncept til husets cafe/restaurant. Det konkrete udkomme af processen var et dokument, der samlede op på en analyse af området, de fysiske rammer i selve huset og ambitionerne i det kommunale bagland for huset. Dette blev sammenholdt med et øjebliksbillede og perspektiver for den madkulturelle udvikling i samfundet og KU.BEs mulige rolle i den sammenhæng. Dokumentet blev lagt til grund for en videre proces omkring detailplanlægning af køkken og serveringsområde samt dialog med mulige forpagtere.