Oyster Trophy Week

Plakaten for Oyster Week 2011

Baggrund:

Limfjorden er det største naturlige habitat i verden for den oprindelige europæiske østers, men vi har ikke tradition for at spise østers, så de eksporteres i stor stil. Også i Vadehavet findes østers, som man kan plukke fra havbunden. Oyster Week er et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring østers som en fantastisk råvare i Danmark og i udlandet, hvor man har andre spisevaner end herhjemme.

Mål:

Masser af oplevelser med østers i hele landet i uge 42, og en stærk regional og lokal forankring af aktiviteterne. Desuden skal østersugen generere presseomtale i ind- og udland.

Indhold/beskrivelse:

I forbindelse med sæsonstarten på de danske østers afholder Konvers hvert år i uge 42 Oyster Trophy Week. Festivalen er en hel uge, der på forskellig vis præsenterer østers for madinteresserede. Konvers har udviklet konceptet og fungerer nu som sekretariat for festivalen. Desuden eksekverer vi forskellige arrangementer i løbet af festivalen, der bliver større for hvert år. Af indslag, som Konvers har stået for, kan fremhæves Urban Oyster Safari (cykeltur til østersdestinationer i København), Wild Oyster Safari (pressetur til Vadehavet og Limfjorden) og Grand Oyster Bar (gourmetmiddag for over 200 gæster på Toldboden med østersretter af Mads Refslund, Claus Henriksen, Boris Buono og Erwin Lauterbach). Vi udvikler og koordinerer programmet for østersugen og står for al aktørkontakt.

Kunde/partnere:

Oyster Week er et resultat af et samarbejde mellem foreningen Danmarks Fiskehandlere, FOOD (Food Organisation of Denmark), Region Nord, Region Midt og Region Syddanmark. 

Resultater:

I 2013 blev der rundt i landet afholdt 38 arrangementer med østers i uge 42. 

  • Mere om baggrunden for Oyster Trophy Week (og limfjordsfiskere i auktion): www.oysterweek.dk 
  • Programmet for Oyster Week 2013: Program 2013
  • Film fra VM i østersåbning, som Konvers afholdt 2 år i træk: Verdens bedste

Foto fra lanceringen af "Københavns Østersbanke" (PR-stunt under Oyster Week 2011)