Vinterbad Bryggen

Efter 4 års arbejde og en bevilling fra Københavns kommune på et tocifret millionbeløb i hånden hyrede foreningen Vinterbad Bryggen i 2015 Konvers til at udarbejde en samlet projektbeskrivelse af den kommende udvidelse af vinterbadefaciliteterne på Islands Brygge med et permanent badeanlæg af højeste funktionelle og æstetiske karat. Efter dialog og en stribe møder med aktørerne omkring projektet forelå en projektbeskrivelse, der kort og præcist summede op på arbejdet og visionen, og som blev udgangspunktet for den fortsatte funding-indsats.